การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผ

Loading

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการฯอำเภอชานุมาน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นา

อ่านเพิ่มเติม...

การดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อพัฒนาคุณคุณภาพผู้เรียน

วัที่ 9 สิงหาคม 2566 จ.ส.

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขงดำเนินการทดสอบ การอ่าน ออกเขียนได้ครั้งที่ 1

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นา

อ่านเพิ่มเติม...

รับนโยบายโครงการปลดรั้วโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันอังคาร ที่ 18 กรกฏาคม

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง

วันที่ 12 กรกฎคม 2566 นาย

อ่านเพิ่มเติม...

งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ  และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำ ๒๕๖๖

 วันที่ ๓๐  มิถ

อ่านเพิ่มเติม...