กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

01-นายพงษ์เพรียว สาลี

นายพงษ์เพรียว สาลี

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
02-นางจันทร์เพ็ญ ฤทธิทิศ

นางจันทร์เพ็ญ ฤทธิทิศ

พนักงานราชการ