กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

นายพงษ์เพรียว สาลี

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา