กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

หน่วยตรวจสอบภายใน

1-นางสาวศศิธร นธะสนธิ์

นางสาวศศิธร นธะสนธิ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
1-นางสาววิมล กุคำ

นางสาววิมล กุคำ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน