กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มนโยบายและแผน

1

นายวิษณุ เพชรพิมพ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

2

นายมังกร พลพวก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3

นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

4

นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

5

นางสาวกุลธิดา สุกใส

พนักงานพิมพ์ดีด