กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มกฎหมายและคดี

01-09-นางสาวกัญชิสา ช่วงชิง

นางสาวกัญญ์ชิสา ช่วงชิง

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
02-นางสาวรุ่งฤดี รูปสวย

นางสาวรุ่งฤดี รูปสวย

นิติกร