กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มกฎหมายและคดี

1

นางสาวกัญชิสา ช่วงชิง

ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี