กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3

นายยุทธนา สอยเหลือง

เจ้าพนักงานธุรการ

2

นางสาวจารวี พัฒนราช

ลูกจ้างชั่วคราว