กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6ae8861c-95ee-4461-a1c6-19749b87bd8c

นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02-นายยุทธนา สอยเหลือง

นายยุทธนา สอยเหลือง

เจ้าพนักงานธุรการ

03-นางสาวจารวี พัฒนราช

นางสาวจารวี พัฒนราช

ลูกจ้างชั่วคราว