การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผ

Loading

Read more

กลุ่มโรงเรียนพระมงคลมิ่งเมืองประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของส่วนกลางสู่สถานศึกษา

กลุ่มโรงเรียนพระมงคลมิ่งเ

Read more