แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรุณาแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรฐานการปฎิบัติงาน

คำแนะนำ ช่องทางร้องเรียน จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป
– กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกร้องให้ครบถ้วน
– สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด (และไม่เปิดเผยข้อมูล)
– ท่านสามารถแสดงเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ เพื่อหน่วยงานจะได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะตอบให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง
– กรอก E-mail ของผู้ร้องเรียน (สำหรับติดต่อกลับ)