แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรุณาแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรฐานการปฎิบัติงาน และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของ สพป.อำนาจเจริญ

คำแนะนำ ช่องทางร้องเรียน จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป
– กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและติดต่อกลับ
– สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด (และไม่เปิดเผยข้อมูล)
– ท่านสามารถแสดงเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ เพื่อหน่วยงานจะได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะตอบให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง