ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระมงคลมิ่งเมือง

กลุ่มโรงเรียนพระมงคลมิ่งเมืองประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยนายกิตติศักดิ์ ทองทวี ประธานกลุ่ม รร.พระมงคลมิางเมืองเป็นประธานในการประชุม โดยได้ปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และต้นสังกัด