อำเภอชานุมาน หารือวางแผนแนวทางการดำเนินการงานกีฬาอำเภอ และการร่วมกิจกรรมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายจารึก พละไกร ผู้อำนวยการชุมชนโคกสารวิทยา ประธานกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง ได้รับมอบมหายในที่ประชุมให้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชานุมาน เพื่อหารือวางแผนแนวทางการดำเนินการสรุปงานกีฬาอำเภอ การจัดงานวันครูประจำปี 2567 และการร่วมกิจกรรมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

Loading