การประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการฯอำเภอชานุมาน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นา

อ่านเพิ่มเติม...

การดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อพัฒนาคุณคุณภาพผู้เรียน

วัที่ 9 สิงหาคม 2566 จ.ส.

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขงดำเนินการทดสอบ การอ่าน ออกเขียนได้ครั้งที่ 1

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นา

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง

วันที่ 12 กรกฎคม 2566 นาย

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยาร่วม กิจกรรม to be number one โดย วิทยาลัยเอกวรรณอำนาจเจริญนำทีมวิทยากรให้ความรู้

วันจันทร์ที่19 มิถุนายน 2

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยาต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 น

อ่านเพิ่มเติม...