การประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการฯอำเภอชานุมาน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายจารึก พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ประธานกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ประธานกลุ่มโรงเรียนดงคำเดือย ทั้งสองท่านได้รับมอบหมายให้เป็นประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการฯ อำเภอชานุมาน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอำเภอขานุมาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคำเดือย