การนิเทศติดตามโครงการวิทยาศาสตร์พลัง 10

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยานำโดยนายจารึก พละไกล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยาพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม โครการวิทยาศาสตร์พลัง10 จาก นางบุษย์อาภรณ์ แท่นประเสริฐ นางสาวอัแสร พึ่งภพ นางศิริรัตน์ ทองโพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญ ณ โรงเรียนชุมชนโตกสารวิทยา