โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยาจัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 -16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา นำโดย นายจารึก พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ และลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา

Loading