รองผอ. สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นางแสงเดือน สายโสภา รองผอ. สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา โดยนายจารึก พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษากลุ่มลุ่มน้ำโขง /นายทรงศักดิ์ พรมโสภา ศึกษานิเทศก์ / นางสัณธานี คุณะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันสูง พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

Loading