กิจกรรมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมรอบเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขงระหว่างวันที่ 9 -10 ตุลาคม 2566


วันที่ 9 ตุลาคม ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ. สพป.อำนาจเจริญลงพื้นที่ ณ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา เพื่อติดตามการดำเนินการกิจกรรมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมรอบเครือข่ายกลุ่มลุ่มน้ำโขง และให้กำลังใจ ผู้บริหารคณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมรอบเครือข่ายกลุ่มลุ่มน้ำโขง

Loading