ประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อมรับนโยบายสู่ห้องเรียน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายจารึก พละไกร ผอ.โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ประธานกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง ได้รับมอบให้เป็นประธานในการนำประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชานุมาน เพื่อวางแผนกิจกรรมการมอบนโยบายสู่ห้องเรียนของคุณครูอำเภอชานุมาน

Loading