การประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการฯอำเภอชานุมาน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นา

Read more

การดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อพัฒนาคุณคุณภาพผู้เรียน

วัที่ 9 สิงหาคม 2566 จ.ส.

Read more

กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขงดำเนินการทดสอบ การอ่าน ออกเขียนได้ครั้งที่ 1

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นา

Read more

รับนโยบายโครงการปลดรั้วโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันอังคาร ที่ 18 กรกฏาคม

Read more

งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ  และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำ ๒๕๖๖

 วันที่ ๓๐  มิถ

Read more

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน และโรงเรียนบ้านโนนเมือง ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566

การนิเทศติดตามการเตรียมคว

Read more

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยาร่วม กิจกรรม to be number one โดย วิทยาลัยเอกวรรณอำนาจเจริญนำทีมวิทยากรให้ความรู้

วันจันทร์ที่19 มิถุนายน 2

Read more