การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน และโรงเรียนบ้านโนนเมือง ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566

การนิเทศติดตามการเตรียมคว

Read more

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนา การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ด

Read more