ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนา การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนา การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งให้กำลังใจและกล่าวชื่นชมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน