ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง

วันที่ 12 กรกฎคม 2566 นายจารึก พละไกร ผอ.ร.ร.ชุมชนโคกสารวิทยา ประธานกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง อำเภอชานุมาน ร่วมกันประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาจากต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา