งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ  และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำ ๒๕๖๖

 วันที่ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๖ – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖  นายวัชร  เสนสม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือนาคำ  พร้อมคณะครูและนักเรียน  ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ  และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำ ๒๕๖๖ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม พิธีมอบเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคออาสาพระราชทาน และกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน