งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ  และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำ ๒๕๖๖

 วันที่ ๓๐  มิถ

Read more

โรงเรียนบ้านลือนาคำ กลุ่มโรงเรียนปทุมราชใต้ ต้อนรับคณะนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 วันพฤหัสบดีที่ 15&n

Read more