รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มปทุมราชใต้

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566 กลุ่มโรงเรียนปทุมราชใต้ นำโดยท่านอำนาจ อัปกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วย (คุรุประชาคาร) ประธานกลุ่มโรงเรียนปทุมราชใต้ และผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม ขอขอบคุณท่าน ปติมา กาญจนากาศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ที่มอบหมายให้ท่านวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยท่านอำนาจ อัปกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วย (คุรุประชาคาร) ประธานกลุ่มโรงเรียนปทุมราชใต้ และนางสาวศุภรา ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญ ในการตรวจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของผู้บริหารสภานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านเกษมสุข ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทางกลุ่มโรงเรียนปทุมราชใต้ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Loading