ร่วมพิธีมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายจรณเดช บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งในปีนี้จังหวัดอำนาจเจริญ มีเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ จำนวน 9 ราย เป็นเงินทุนทั้งสิ้น 32,000 บาท เป็นนักเรียนในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ เด็กหญิงสุภาวิณี ผิวนวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ