สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 น

Loading

Read more

สพป.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ด

Loading

Read more

สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 น

Loading

Read more

พิธีเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนบ้านป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เ

Loading

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เ

Loading

Read more

สพป.อำนาจเจริญ จัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 สำ

Loading

Read more