สพป.อำนาจเจริญ ประชุม ก.ต.ป.น. เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เว

Read more

สพป.อำนาจเจริญ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตรวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เว

Read more