ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อำนาจเจริญ

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด สพป.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เ

Loading

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เ

Loading

อ่านเพิ่มเติม...

สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เ

Loading

อ่านเพิ่มเติม...

สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวล

Loading

อ่านเพิ่มเติม...

สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีส่งมอบแว่นตา “เด็กเขต 10 สายตาดีมีศักยภาพในการเรียนรู้”

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวล

Loading

อ่านเพิ่มเติม...