ร่วมกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจให้แก่พื้นที่ ได้แก่ ต้นพยุง ต้นยางนา ต้นประดู่ ประมาณ 300 ต้น ทั้งนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ