ประชุมชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่อำเภอหัวตะพานและอำเภอลืออำนาจ เพื่อร่วมหารือการกำกับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ