สพป.อำนาจเจริญ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแว่นสายตาเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแว่นสายตาเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 10  ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร่วมวางแผนการติดตามผลและการแก้ไขนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับหน่วยบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพ.สต. และโรงพยาบาลที่มีหน่วยจักษุ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการดูแลติดตามโดยจักษุแพทย์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครูอนามัย จากโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ สพป.อำนาจเจริญ, ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ตชด.22 และบุคลากรสาธารณสุขจาก รพ.สต., สสอ., รพช. รวมจำนวน 370 คน

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02aLAaqeTyZxhi3NGvLEDrqzSeLWdqktuVFvHBuLFMNznUtdLRjHarcAbYCHzGawRBl