ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายนางสาวสาลินี ดอกบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รายนางสาวสาลินี ดอกบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง โดยมี นายศักดิ์ศรี แนวจำปา ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนเมย และนายชาญวิทย์ โหมดม่วง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ร่วมเป็นกรรมการ ณ โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้งตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0bgfcV87m1Boru5YLtJsnGKac8dsRH2cKskuAiG6wbExpdGGXvULYh1cjGu1dkfffl