ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายนางสาวสาลินี ดอกบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง