ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายนายศรีอัมพร ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รายนายศรีอัมพร ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง โดยมี นายภัทรเทพ รักพรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก และนายพิสิษฐ แสงสุขวาว ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) ร่วมเป็นกรรมการ ณ โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง ตำบลจานลาน อำเภอพนา อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid05VhdQz6GJ4SN5rFCUfj3FCHK4ohcSnweRvtZfxwtjH2LNSuV8TXsTFZLV59mMtUCl