ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายนางสาวกาญจนีย์ อักษรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก