ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายนางสาวกาญจนีย์ อักษรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก โดยมี จ.ส.ต.สุทิน โทนุการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ และนายสมศักดิ์ ทัศบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนไร่ ร่วมเป็นกรรมการ ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02irKSY26j7CkphWzwhAY4aS8kCG42Kbqj9GKCo9MEjpPVFa7UdrhabeEPiJD8HYjBl