สพป.อำนาจเจริญ ประชุมพิจารณาการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อร่วมพิจารณาให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดำเนินการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาได้

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0fW8QGsZ7dWC8yKNQe1Jq738sh1QhxaLrsPFv3sxLmGDFH2gc54NC1Dqs4FBY81gVl