สพป.อำนาจเจริญ ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอพระราชทานเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2566