สพป.อำนาจเจริญ ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอพระราชทานเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2566 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อขอพระราชทานเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid021NBkv3tkqe6cmvWh3nqoEFiZWWiR4hPM7HwkmpqksnEbNFUmKTtZr9yNKf1hTAf9l