สพป.อำนาจเจริญ ประชุมพิจารณาการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566