เยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด พื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอหัวตะพาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 ในพื้นที่

  1. กลุ่มโรงเรียนลำเซบาย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านนาเยีย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
  2. กลุ่มโรงเรียนพระศรีเจริญรัตน์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  3. กลุ่มโรงเรียนป่าดงใหญ่ลำเซบาย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสร้างถ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  4. กลุ่มโรงเรียนศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมเพื่อฝึกให้ลูกเสือ/เนตรนารี มีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม ตามแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid07NZhV8vGtwJyihrCrViQgvuy3mMoFCthkdcZ3E4wrNsFpu8PG7uJFaRw7m8tRdhHl