สพป.อำนาจเจริญ เปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนปทุมราชใต้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนปทุมราชใต้ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมเพื่อเป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด และเป็นการพัฒนาลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด ตามแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0285JEw3Fr4opqS1dn78Am9KMZcaGCQtDtxBU9WGJAC72hKgSNZrLXgEK8MuTM7ufzl