สพป.อำนาจเจริญ ร่วมนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน