สพป.อำนาจเจริญ ร่วมนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายอุทัย ไชยกลาง, นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย คณะ รอง ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในฐานะคณะกรรมการพิจารณา และการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน (รัตนวารี) อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ในสถานศึกษา โดยมีนางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายประสิทธิ์ สิงห์งาม ผอ.โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0CFXiwfGwLUQZB2MCopkiQh3Nys2AHnu1YP6ciSyybGFRJRvnBPBKq7afZX7mCX18l