การประชุมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่เพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่เพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ ในรูปแบบประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ต้นแบบและเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ และมุ่งเน้นการรณรงค์สร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid021bVqSC4SbMuqkXPvoRuucPqd79S3F4i27LTewVNh6QVKPNkCToUeQRBU7s7TjDAxl