พิธีเปิดแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนลำเซบาย

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนลำเซบาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ได้แสดงออกในด้านกีฬาและเป็นการสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างครู บุคลากร และนักเรียนในกลุ่มทั้ง 12 โรงเรียน

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid031iG2S4oPmaLBaFXEQuMkh6b6rDyQLwedrDXYQBqccN1zPboorbcJNoeQVs91fUtXl