ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้กู้ยืมคนละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราร้อยดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชำระคืนภายในกำหนด 12 ปี (144 งวด) โดยไม่จำกัดจำนวนคนกู้ สพป.อำนาจเจริญ มีผู้ส่งคำขอกู้ จำนวน 2 ราย และ สพม.อบ.อจ. มีผู้ส่งคำขอกู้ จำนวน 5 ราย

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02b1e9NEYjaUBiVDbHBnsCRJdr7X2h39zwDdrg5h5HWCuzhQAFmh4yooGPmpNdG4mql