สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุทธินาถ ทานนท์, นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 ในหัวข้อ “ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง!!!” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบภัยจาก Call Center และกลลวงของมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ที่แฝงตัวมาเพื่อจารกรรมข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สิน พร้อมเรียนรู้วิธีรับมือและป้องกัน ให้กับเด็ก เยาวชน คุณครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สกมช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้จัดการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ รับชม ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0g29AXngWK9J9vLWMqKdmNcZADyFyUzMa2ZAhunLB9WrKQwQkjo1XjX6FAq975Htfl