การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันแข่งขัน “นาป่าแซงหนองข่าโนนงามเกมส์” ของกลุ่มโรงเรียนนาป่าแซงหนองข่าโนนงาม ณ สนามโรงเรียนบ้านนาป่าแซง (ประชาสามัคคี) วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังสร้างนิสัยให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งเป็นการสร้างความสมานฉันท์และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู-บุคลากรภายในกลุ่มโรงเรียน

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02Bnkefy3MqSVa1zMEQEwyJAnjBB42uT5fZ7cKxavnKpHUxPCGDmwbpoVgjgViQUGZl