ร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อทดลองเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 10-11 มกราคม 2565 นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อทดลองเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความชัดเจน เนื้อหาถูกต้อง  ครอบคลุม สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ส่งสัญญาณจาก ห้องประชุม สตผ. (อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7)

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0265C4UffbJcHwtHiKGbdhPMAjS4bskkX3s1fXE1NfuE9zoxpPmhZrAtskAcJbgZEml