สพป.อำนาจเจริญ ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นำคณะบุคลากร สพป. พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีสถานที่ตั้งในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ